Panel Kullanımı

Panelin kullanımı ile ilgili hertürlü bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı Ve Ön Test Uygulaması
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Kavram Ve Kurallarının Gelişimi
ÖMER GENÇ
05325972817
omergenc001@gmail.com
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
İş Sağlığı Ve Güvenliğine Genel Bakış Ve Güvenlik Kültürü
AHMET YILDIZ
05324424948
ahmetyildz@hotmail.com.tr
 
Türkiye'de Ve Dünyada İş Sağlığı Ve Güvenliği
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
İş Hukuku
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
Ulusal Ve Uluslararası Kuruluşlar Ve Sözleşmeler
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
İşyeri Bina Ve Eklentileri
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
Yangın
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
Kaynak İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller Ve Düzenlenecek Belgeler
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
Biyolojik Risk Etmenleri
Deniz Tuzcuoğlu Kandemir
05325808101
drdeniztuzcuoglu@gmail.com
 
Psikososyal Risk Etmenleri
Deniz Tuzcuoğlu Kandemir
05325808101
drdeniztuzcuoglu@gmail.com
 
Sağlık Gözetimi Ve Meslek Hastalıkları
Deniz Tuzcuoğlu Kandemir
05325808101
drdeniztuzcuoglu@gmail.com
 
İş Kazaları
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
Korunma Politikaları
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği
ABDULLAH ÖZALTIN
05055173060
abdullahozaltin@gmail.com
 
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
ABDULLAH ÖZALTIN
05055173060
abdullahozaltin@gmail.com
 
Kişisel Koruyucu Donanımlar
ABDULLAH ÖZALTIN
05055173060
abdullahozaltin@gmail.com
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
Çalışma Ortamı Gözetimi
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
İş Hijyeni
DURMUŞ TURGUT
05332693576
durmusturgut@hotmail.com
 
Kimyasal Risk Etmenleri
DURMUŞ TURGUT
05332693576
durmusturgut@hotmail.com
 
Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
Elle Kaldırma Ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
Motorlu Araçlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
Acil Durum Planları
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
Fiziksel Risk Etmenleri
ÖMER YAŞAR
05324983540
omeryasar33@hotmail.com
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
El Aletlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
AHMET YILDIZ
05324424948
ahmetyildz@hotmail.com.tr
İBRAHİM ERTAL
05335106417
ietral@hotmail.com
 
Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği
AHMET YILDIZ
05324424948
ahmetyildz@hotmail.com.tr
İBRAHİM ERTAL
05335106417
ietral@hotmail.com
 
İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
AHMET YILDIZ
05324424948
ahmetyildz@hotmail.com.tr
İBRAHİM ERTAL
05335106417
ietral@hotmail.com
 
Ergonomi
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
Havalandırma Ve İklimlendirme Prensipleri
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
Çalışma Hayatında Etik
AHMET YILDIZ
05324424948
ahmetyildz@hotmail.com.tr
 
Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi Ve İletişim
AHMET YILDIZ
05324424948
ahmetyildz@hotmail.com.tr
 
İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat Ve Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com
 
Değerlendirme Ve Son Test
UĞUR CİLASUN
05324081066
ucilasun@gmail.com
DURMUŞ KUŞ
05334276075
durmuskus1985@hotmail.com